Z důvodu rozsáhlé revize knihovního fondu bude kbelská knihovna v průběhu letních prázdnin uzavřena v termínu 3. 7. – 13. 8. 2023. Všechny výpůjčky, u kterých aktuálně již nevypršel termín vrácení, budou automaticky prodlouženy až do 14. 8. 2023. Vrácené knihy lze případně ponechat na recepci ÚMČ.

Prosíme všechny čtenáře, aby si nastavili novou e-mailovou adresu knihovny. Všechny dotazy či sdělení piště prosím nově na : info@knihovna.praha19.cz

Děkujeme a přejeme všem našim čtenářům krásné a pohodové léto!