Ceník služeb je přílohou Knihovního řádu. Jednotlivé články a údaje v závorkách odpovídají údajům v knihovním řádu samotném.