Knihovní řád Místní knihovny ve Kbelích je základním dokumentem, který upravuje vztahy mezi knihovnou a jejími uživateli. Popisuje práva a povinnosti registrovaného čtenáře a práva a povinnosti knihovny vyplývající ze vzájemného právního vztahu stvrzeného podpisem přihlášky.

Knihovní řád obsahuje také ustanovení týkající se všech návštěvníků a upravuje tak pravidla pro pobytové služby knihovny.

Knihovní řád schválený usnesením Rady MČ Praha 19 č.447/23/Knihovna na svém 37. zasedání dne 14.11.2023