Prezenční výpůjčka: 

dokument se půjčuje jen v prostorách knihovny.
Prezenčně (pouze v knihovně) jsou půjčovány dokumenty z regionálního fondu a knihy půjčené z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, které stanovily tento způsob půjčování.