Chcete se stát čtenářem knihovny? Potom je nutné se do knihovny zaregistrovat. Registrace probíhá pouze osobně u výpůjčního pultu v prostorách knihovny.

(Kudy do knihovny?)

Registrace

Co s sebou

·       Občanský průkaz, u cizinců pas, národní průkaz totožnosti, příp. povolení k pobytu

přihlášku dětského čtenáře musí podepsat zákonný zástupce dítěte, při první návštěvě nutno přijít v doprovodu rodiče nebo rodinného příslušníka staršího 18 let

První návštěva knihovny:

·       Vyplnění přihlášky do knihovny

·       Obeznámení se s Knihovním řádem (můžete si ho přečíst před první návštěvou zde na webu)

·       Seznámení se s knihovnou (rádi vám vysvětlíme, kde se co nachází)

·       Vystavení čtenářského průkazu a vytvoření čtenářského konta

Čtenářský průkaz je aktivní jeden rok, poté je nutné zaplacením registračního poplatku opět registraci obnovit.

Registrační formulář v PDF ke stažení:

Děti

Dospělí

Registrační čtenářský poplatek lze uhradit i prostřednictvím bankovního převodu na účet: 19-2000932309/0800, variabilní symbol 3314, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno.

Vystavení čtenářského průkazu je při registraci zdarma, vystavení duplikátu je zpoplatněno (viz ceník)

Čtenářské konto

Kliknutím v pravém horním rohu na konto čtenáře v katalogu TRITIUS a vyplněním čísla vaší průkazky, PINu tvořeného datem narození ve formátu rok, měsíc, den (například osoba narozená 24. 7. 1986 bude mít přihlašovací heslo 860724) – lze po přihlášení změnit přes ikonku Změna hesla – přejdete do čtenářského konta, kde získáte informaci o výpůjčkách, rezervacích, poplatcích.